La nostra web utilitza els cookies de la plataforma WordPress de creació de págines web, és per aquest motiu que us informem de la política de coockies que utilitza la plataforma clickant a politica de cookies

 

PLANETA BEA informa als usuaris d’aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se’ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PLANETA BEA informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de PLANETA BEA a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l’accés als serveis prestats per PLANETA BEA o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l’enviament d’aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per PLANETA BEA, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte. Si ho desitja pot dirigir-se a PLANETA BEA, domiciliat al Carrer DE SÈNECA, 29, Local , 08006 – Barcelona o enviar un correu electrònic a PLANETABEA@gmail.com, per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

PLANETA BEA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, PLANETA BEA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *